Laporan Sulit Video Seks Anwar Dibocorkan Oleh Pakar Luar Negara??


LAPORAN PENILAIAN VIDEO SEKS ANWAR IBRAHIM


(A) Penilaian secara Teknikal:

1-   Tarikh video dirakamkan adalah pada 21-02-2011.

2-   Waktu ianya mula dirakamkan – bermula pada 22:23 bersamaan 10.23 malam.

3-   Waktu ianya selesai dirakamkan adalah pada 22:45 bersamaan 10.45 malam.

4-   Saiz Fail yang dirakamkan adalah – hanya 6.5MB

5-   Dipercayai kamera yang digunakan untuk merakam aksi dalam video ini adalah
dari jenis “web camera”.

6-   Ini adalah disebabkan ianya mempunyai bukaan ruang rakaman 18mm-34mm.

7-   Selain itu kejelasan gambar hanya boleh dibandingkan secara pemerhatian
100% mode pada tahap 54Kbps (Kilobits per second).

8-   “Kbps” (Kilobits per second) adalah suatu indeks dan sistem untuk mengukur
kelajuan rakaman serta kualiti atau resolusi sesuatu gambar dan video.

 

"K" is expressed in binary bits as "01001011." In traditional usage, 1,024
bits of data equals a kilobit, while 1,024 bytes equals a kilobyte. Kbps
always refers to kilobits, while the designation of KB/sec refers to
kilobytes.
1024 bits = 1 kilobit
1024 bytes = 1 kilobyte = 8 kilobits
1024 kilobytes = 1 megabyte = 8,192 kilobits
· Written By: R. Kayne
· Edited By: Niki Foster
· Copyright Protected:
2003-2012 Conjecture Corporation


Kanta atau lensa kamera

 


Gambar 1 – Video dinilai pada saiz pemerhatian 100% dan FLV 54Kbps

 


Gambar 2 – Perbandingan kanta (lens) yang digunakan pada ‘Webcam’

9. Dari segi penggunaan kanta atau lensa kamera, kita dapat lihat dengan jelas
perbandingan bentuk ruang lensa yang digunakan. Parameter saiz ruang kanta
adalah didalam lingkungan 18mm hingga 34mm.

10. Ini dapat dilihat dengan jelas pada lekok seperti dalam gambar rajah di atas.

11. Perkaitan huraian teknikal ini sekaligus menyangkal bahawa sebelum ini
terdapat kenyataan bahawa saiz badan di bahagian perut adalah tidak sama. Jika
mengikut penilaian teknikal ianya pasti akan berlaku sedikit “distortion” atau
lengkung pada paparan gambar kerana kesan daripada penggunaan kanta atau lensa
kamera. Atas dasar itu, penelitian terperinci telah dilakukkan dan menunjukkan
persamaan yang jelas antara individu di dalam video ini dan rupa paras fizikal
Dato’ Seri Anuar Ibrahim adalah dua individu yang sama.

12. Percanggahan pendapat yang menyatakan bahawa saiz perut Anwar Ibrahim tidak
sama, sepatutnya tidak timbul dan sememangnya ianya merupakan Anwar Ibrahim.
Berikut dilampirkan imej-imej yang menunjukkan bahawa individu yang dinyatakan
dalam video in dan Dato’ Seri Anuar Ibrahim adalah dua individu yang sama.

 


Gambar 3: Imej yang menunjukkan persamaan yang sangat jelas kedua-dua rupa.
Penilaian imej ini dijalankan berdasarkan perbandingan dari pandangan sisi serta
cara belahan rambut yang sama.

 


Gambar 4: Imej ini juga menunjukkan pandangan sisi. Gaya potongan rambut yang
sama serta rangka bentuk muka yang sangat serupa dapat dilihat di sini.

 


Gambar 5: Imej ini menunjukkan keluasan dahi Anwar Ibrahim. Selain itu,
komposisi, ruang lekuk pada pipi, serta sudut pandangan Anwar Ibrahim juga sama
dalm gambar ini.

 


Gambar 6: Persaman iras muka serta ekspressi yang sama dapat

dilihat dengan jelas pada imej ini.

 


Gambar 7: Persamaan dari aspek perut yang menonjol ke

depan secara perbandingan asas adalah sama.

 


Gambar 8: Iras muka yang sememangnya merupakan Anwar Ibrahim

 


Gambar 9 : Rangka muka serta bentuk badan yang sememangnya adalah Anwar Ibrahim
dapat dilihat dengan jelas dalam imej ini.

 


Gambar 10 : Rangka muka serta bentuk badan yang sememangnya adalah Anwar Ibrahim
dapat dilihat dengan jelas dalam imej ini. Kali ini imej ini dirakamkan pada
jarak pandangan yang sedikit jauh bagi memudahkan penilaian persamaan dilakukan.

 


Gambar 11 – Persamaan jenis kanta yang digunakan untuk merakam video ini hasil
perbandingan fakta teknikal pada Gambar 2


Night Vision

i. Sepanjang pemerhatian penilai, model kamera juga menunjukkan yang aksi
didalam video ini dirakamkan dengan menggunakan “Night vision Mode”.

 

"Night vision is the ability to see in low light conditions. Whether by
biological or technological means, night vision is made possible by a
combination of two approaches: sufficient spectral range, and sufficient
intensity range.

By: Philip Gibbs 1996 (Can Human See a single Photon?)

ii. Penggunaan “Night vision” adalah bertujuan untuk merakamkan sesuatu aktiviti
didalam gelap dengan lebih terang dan jelas. Ini adalah disebabkan kemampuan
pemerhatian mata manusia sangat terhad untuk melihat didalam sesuatu keadaan
yang gelap jika hendak dibandingkan dengan haiwan-haiwan. Selain itu, “mode”
bagi rakam menggunakan “night vision” adalah hitam putih. Ini adalah kerana
kualiti “sensor” pada masa ini lebih berkesan dengan penghasilan warna hitam dan
putih. Belum ada alat atau kamera lagi yang mampu merakam gambar berwarna pada
ketika suasana yang gelap pada tahap kejelasan yang ditanyang dalam video ini.
Ini adalah sebab utama mengapa video ini dirakamkan dalam bentuk dan hasil hitam
putih.

 


Gambar 12 – Contoh penggambaran menggunakan kamera “Night Vision latest Model
2012”

iii. Selain itu, secara teknikal juga, keseluruhan gambar yang ditayangkan tidak
mempunyai unsur manipulasi atau penambahbaikan semula kepada video ini. Proses
suntingan atau “editing” yang dilakukan hanyalah terlalu sedikit iaitu,
mengemaskini tempoh masa video itu dirakamkan sahaja. Ini bermaksud rakaman ini
hanya memainkan adegan penting dan tidak ditunjukkan adegan mula dan akhir.

iv. Jika kita perhatikan pada tempoh masa yang dimainkan sepanjang 22 minit
penting iaitu adegan ketika Anwar Ibrahim masuk ke dalam bilik dan hinggalah
beliau keluar dari bilik tersebut. Dapat dilihat pada jam waktu yang bergerak,
ianya selaras dan sememangnya jika ianya di manipulasikan (edit and adjust),
tempoh masa yang ditunjukkan pada gambar 12 pasti akan tidak selari (pasti akan
berlaku “distortion” dari segi masa pada video ini).

v. Jika proses manipulasi dilakukan pada video ini, pasti akan mempunyai kesan
manipulasi pada bahagian tempoh masa yang tercatat disebelah kanan video ini.

 


Gambar 13 – Indikator kukuh membuktikan bahawa masa adalah bukti utama video ini
dirakam dan tidak dimanipulasi.


Rumusan

(A) ‘Sudah terang lagi bersuluh’, berdasarkan daripada penilaian penilai,
rakaman yang dilakukan ini secara teknikalnya adalah tulen dan tiada unsur
manipulasi dilakukan oleh mana-mana pihak. Dari segi individu yang terlibat
dalam rakam ini 100% merujuk kepada rupa paras Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat
dengan jelas pada setiap sudut rakam ini dilakukan serta individu-individu yang
terlibat.

(B) Penilai membuat penilaian secara telus tanpa ada sebarang unsur tokok tambah
atau kepentingan peribadi. Aspek yang dinilai adalah dari segala segi iaitu,
rangka muka, cengkung pipi, penggayaan serta potongan rambut, rangka badan, alat
yang digunakan untuk merakam, komen dari maklumat pihak professional di luar
negara yang telah dinyatakan didalam buletin 8.oo malam, perbandingan gambar
dalam video dan gambar fotografi di luar dan juga jarak pandangan, dekat,
sederhana dekat dan juga jauh. Selain itu, rujukan buku-buku yang menunjukkan
indeks persamaan teknikal video kamera juga dinilai dan diperhalusi.

(C) Hasil dari semua aspek penilai yang dinyatakan di atas, keputusannya
menjurus kepada kebenaran, bahawa Anwar Ibrahim merupakan individu yang berada
di dalam rakaman video ini yang bertarikh 21 Feb 2011.

(D) Diharapkan laporan ini dapat membantu usaha dalam mencari kebenaran dan
keadilan yang diperjuangkan untuk kepentingan agama, bangsa dan negara.

Sumber: MyMassa